1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-10 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า หรือ ประเภทของตัวแทนจำหน่าย โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

2. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น

3. การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

     3.1) จัดส่งโดยรถขนส่งของบริษัท : บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้า จากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการรายการสั่งซื้อ โดยค่าบริการคิดตามสถานที่จัดส่งปลายทาง การจัดส่งรูปแบบนี้สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ มูลค่าสูง และต้องได้รับการติดตั้งที่หน้างานเท่านั้น

            3.3.1 )  จัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

            3.3.2 )  จัดส่งในพื้นที่ต่างจังหวัด คิดค่าจัดส่งตามระยะทางจริง

     3.2) จัดส่งขนส่งเอกชน : บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทขนส่งเอกชนที่ให้บริการจะอ้างอิงตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ในชั้นตอนการสั่งซื้อ ค่าบริการจัดส่งอ้างอิงตามอัตราราคาของขนส่งเอกชนนั้นๆ

4. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

5. บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) และพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม

6. รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า