1.การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ผู้ใช้งานสามารถส่งคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงินได้ที่ cga.onlinemkt@gmail.comโดยการรับคืนสินค้ากรณีพิสูจน์ได้ว่าชำรุดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น

2.ห้ามการเปลี่ยนใจ

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้

3.สภาพของสินค้าที่คืน

สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการใช้งาน

4.การคืนเงิน

รับคืนสินค้า/คืนเงินกรณีพิสูจน์ได้ว่าชำรุดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น

5.ระยะเวลาการคืนเงิน

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, QR PromptPay จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ หลังจากทำการตรวจสอบว่าสินค้าชำรุดจากกระบวนการผลิต